ضد یخ مدار بسته گرمایشی + protector
MAHAM L22I ( hcc+) پیشگیری از یخ زدگی و تخریب مدار
MAHAM L22I ( hcc+) پیشگیری از ایجاد گاز ناشی از خوردگی در رادیاتور ها و سیستم های گرمایش از کف
MAHAM L22I ( hcc +) جلوگیری از ایجاد رسوب و حفظ راندمان مفید سیستم
MAHAM L22I ( hcc+ ) حذف مشکل سرد شدن و سر و صدای ناشی از هوا گرفتگی در رادیاتور ها و سیستم های گرمایش از کف
MAHAM L22I ( hcc+ ) کاهش چشمگیر هزینه های تعمیراتی و افزایش قابل توجه طول عمل مفید سیستم
MAHAM L22I ( hcc+ ) جلوگیری از سوراخ شدن رادیاتور و سایر اجزای فلزی در مدارهای گرمایشی و سرمایشی
MAHAM L22I ( hcc+ ) سازگار با کلیه فلزات ، پلیمر و کلیه مواد به کار رفته در سیستم های گرمایشی و سرمایشی
×
واتساپ
پشتیبانی