ضد یخ مدار بسته گرمایشی + protector

مابع ضد یخ مدار بسته پکیج
MAHAM L22I ( hcc)تركيبي از مواد نگهدارنده فلزات شامل فولاد، چدن، مس، برنج،استیل، لحیم و آلومینیوم بوده که با ایجاد فیلمی مقاوم، محافظت از خوردگی و رسوب گذاری در سیستمهای سرمایشی و گرمایشی مدار بسته را برعهده دارد.
MAHAM L22I ( hcc ) موثر و پر قدرت در به تعليق درآوردن مواد جامد در آب از ایجاد رسوب، جلوگیری می نماید
MAHAM L22I ( hcc )ملکول های کلسیم و منیزیم و سایر یونهای رسوب گذار در آب را با پوشش اسفنجی احاطه نموده و از تماس آن با فلز و نهایتا ایجاد رسوب و خوردگی جلوگیری می نماید.