محافظ مدارهای بسته سرمایشی و گرمایشی

SKU Maham L22I (HCC) دسته ها ,
بدون پاسخ

محصول پروتکتور مهام هم پای محصولات مشابه خارجی، قادر است از وقوع خوردگی و رسوب در مدارهای سرمایشی و گرمایشی جلوگیری نماید. با اضافه کردن مقادیر اندک این محصول به آب در گردش در مدارهای بسته، راندمان بهینه سیستم حفظ شده و افزایش طول عمر مفید دستگاه تحقق می یابد. گرمای مطبوع رادیاتورهای خانگی در سرمای زمستان با پروتکتور مهام استمرار می یابد.

تماس بگیرید

توضیحات