photo_2018-10-17_16-18-35
+ELC

شرح

مهام +ELC ترکیبی است از بازدارنده های آلی به همراه مونو اتیلن گلایکول، مؤثر وتوانمند در کنترل خوردگی و جلوگیری از زنگ زدگی و رسوب گذاری، که جهت استفاده در موتور های آب خنک توصیهمی شود.

مهام +ELC قادر است با ایجاد پوششینازک و مقاوم بر روی سطوح فلزات از بروز انواع خوردگی جلوگیری کند و از فلزات مصرفی در موتور های آب خنک شامل خانواده های آهن، مس، آلومینیوم، روی، قلع و سرب در برابر خوردگی و رسوب گذاری محافظت نماید.

مهام +ELC با عاری نگه داشتن مدارهای عبور آب از هرگونه رسوب و خوردگی، امکان تبادل حرارت مناسب در سیستم خنک کننده موتور را به طور پیوسته فراهم می نماید و به این ترتیب نقش مهمی را در بالا بردن طول عمر مفید موتور ایفا می کند.

مزایای استفاده

*جلوگیری علمی و سیستماتیک از گرم کردن و جوش آوردن موتور
*جلوگیری از یخ زدگی در فصول سرد سال
*کاهش چشمگیر هزینه های تعمیراتی
*کاهش خسارتهای ناشی از خواب دستگاه
*افزایش قابل توجه طول عمر موتور

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

ظاهر : مایع
دمای انجماد : 35 -درجه سانتی گراد /> رنگ : قرمز
محیط : کمی قلیایی

مقدار مصرف

به صورت خالص، بدون افزودن آب مورد استفاده قرار می گیرد.

آرامش خاطر


ضد رسوب


ضد خوردگی


ضد یخ


×
واتساپ
پشتیبانی