محلول نگهدارنده ، ضدیخ و موتورهای دریایی : ضدرسوب ،ضدیخ،ضدجوش

  1. خانه
  2. »
  3. محلول نگهدارنده ، ضدیخ و موتورهای دریایی : ضدرسوب ،ضدیخ،ضدجوش

این محصول جهت حفاظت از سیستم های خنک کننده موتورهای دریایی در برابر خوردگی و رسوب طراحی گردیده است.

MAHAM L25IE(ECL) قادر است بکار رفته در مدار سیستم خنک کننده را از انواع خوردگی مصون نگه دارد و از ایجاد روب در مدار پیشگیری به عمل آورد

این محصول از نظر مشخصات فنی مشابه ELC و  CAT می‌باشد