محلول نگهدارنده موتورهای آب خنک دریایی:ضد خوردگی،ضدرسوب،ضدجوش

  1. خانه
  2. »
  3. محلول نگهدارنده موتورهای آب خنک دریایی:ضد خوردگی،ضدرسوب،ضدجوش

این محصول در مدارهای بسته سیستم های خنک کننده موتورهای دریایی استفاده می شود و انواع فلزات موجود در مدار را در برابر خوردگی محافظت می کند 

Maham L25Ie(ELC) ضمن پیشگیری از خوردگی مانع از تشکیل رسوب در مدار میگردد و سطوح فلزی را از خسارات ناشی از سایش (Erosion) مصون نگه میدارد.