گروه محصولات تاسیساتی

خانه >> محصولات

این گروه محصولی، مخصوص حوزه تاسیسات می باشد که به دو بخش نگهدارنده ها و رسوب زداها تقسیم می شود. نگهدارنده ها جهت پیشگیری از بروز خوردگی و رسوب در دستگاهها بکار می روند، در حالی که رسوب زداها در پاکسازی مدارها از رسوب کاربرد دارند. کد ویژه این گروه از محصولات 22 است.