IMG-20180918-WA0033
رسوب زدای سیلیکاتی

شرح

مهام L22Co ترکیبی است از دترژنت ها، پوست و صمغ و روغن گیاهی و دیسپرس کننده، مؤثر و توانمند در حل نمودن رسوبات موجود کندانسور و کوئل و اواپراتور چیلرها که می تواند با توجه به مواد خاص گیاهی موجود در ترکیبات خود براحتی سطوح مختلف سیستم را از آلودگیها، جرم، زنگ و انواع رسوبات پاک نموده و عمر مفید سیستم را افزایش دهد. این محصول اختصاصی می تواند لایه های رسوبات کربناتی و سیلیکاتی و غیره... را با ضخامت های متفاوت پاک نموده و عمر مفید سیستم را افزایش دهد.

مهام L22Co حاوی انواع نگهدارنده می باشد و در هنگام رسوب زدائی هیچگونه اثر سوئی بر روی فلزات موجود نخواهد داشت.

مزایای استفاده

*قدرت رسوب زدائی بسیار بالا و افزایش راندمان تبادل حرارت
*حل نمودن انواع رسوباتی که با پایه اسیدی امکان پذیر نمی باشد
نگهداری فلزات در هنگام شستشو
*کاهش خوردگی زیر رسوبی و افزایش عمر مفید سیستمها
*کاهش هزینه های جانبی و سرویس و نگهداری

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

ظاهر : مایع ویسکوز
وزن مخصوص : 1.2 الی 1.25 g/cm3
رنگ : بی رنگ
محیط : خنثی

مقدار مصرف

مقدار مصرف به ضخامت لایه های رسوب بستگی دارد که این تناسب جهت مصرف مواد می تواند بین 20 الی 25 درصد با آب رقیق شده و مورد استفاده قرار گیرد. حداقل زمان رسوب زدائی 24 ساعت می باشد.

آرامش خاطر


رسوب زدایی ایمن


بدون خوردگی


حفظ سرمایه


×
واتساپ
پشتیبانی