محلول شستشوی سیستم های خنک کننده موتورهای دریایی

  1. خانه
  2. »
  3. محلول شستشوی سیستم خنک کننده موتورهای دریایی

این محصول برای پاک کردن رسوبات از مدارهای بسته و باز سیستم های خنک کننده موتورهای دریایی استفاده میشود 

Maham L25Cr در عین توانمندی در زدودن رسوبات ، هیچ آسیبی به فلزات بکار رفته در سیستم های خنک کننده ، از جمله آلومینیوم ، آهن ، مس ، و آلیاژهای آهنی وارد نمیکند و با آب بندی موجود در سیستم نیز سازگار است.