IMG-20180918-WA0028
مایع زنگبر فلزات آهنی

شرح

مهام L13CR تركيبي است از اسيدهاي آلي و معدني، دترژنتهاي نفوذ پذیر و مواد نگهدارنده از خانواده آهن در محيط اسيدي به هنگام شستشو.

مهام L13CR ترکیبی است موثر و پر قدرت در حل نمودن رسوبات و زدودن زنگ های موجود در فلزات آهنی که ميتواند لايه هاي رسوب و زنگ ها را با ضخامت هاي متفاوت در خود حل و جهت تخليه آسان ته نشين نمايد.

مهام L13CR حاوي نگهدارنده بسيار قوي است كه مي تواند در هنگام زنگ بری ، فلزات آهنی را در مقابل خوردگی حفظ نموده و محيط را جهت استفاده موثر از مواد نگهدارنده مهام آماده نمايد. لازم به ذکر است قطعات آهنی پس از زنگ بری باید با آب شستشو داده شود و برای قطعاتی که انبار می شوند استفاده از ماده پسیویتور مهام L13 Pضروری می باشد .

مهام L13CR حاوی ماده ماسکه کننده می باشد که در هنگام شستشو فیلم نازکی روی فلزات آهنی ایجاد نموده و آنها را در مقابل خوردگی محافظت می نماید.

مزایای استفاده

*قدرت بسیار بالا درزدودن زنگ و رسوب
*نگهداري فلزات از خانواده آهن در برابر خوردگی حین شستشو
*افزايش طول عمر دستگاهیا قطعات آهنی به واسطه زدودن زنگ و رسوبات موجود

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

ظاهر : مایع ویسکوز
وزن مخصوص : 1.2 الی 1.25 g/cm3
رنگ : قهوه ای متمایل به قرمز
محیط : اسیدی

مقدار مصرف

این ماده بایستی به صورت خالص یا 1 به 1 با آب رقیق شده و مورد استفاده قرار گیرد.

آرامش خاطر


زنگ بری ایمن


بدون خوردگی


حفظ سرمایه


×
واتساپ
پشتیبانی