en | fa

مایع رسوب زدا

MAHAM L22Cs

 شرح

     مهام ترکیبی است از اسیدهای آلی و معدنی،دترژنتهای نفوذ پذیر،ماسکه کننده و مواد نگهدارنئه فلزات از خانواده آهن و مس در محیط اسیدی به هنگام شستشو

مزایا

قدرت بسیار بالا در رسوب زدایی

  افزابش دهنده راندمان تبادل حرارت

جلوگیری از خوردگی فلزات در هنگام شستشو

افزایش طول عمر دستگاه

کاهش هزینه های سرویس و نگهداری

موارد استفاده

در زدودن آلودگی ها،جرم،زنگ و رسوبات چیلرها ،کندانسورها ،کوئل ها ،دیگ های بخار و سایر مبدل های حرارتی

Ask a question