en | fa

مایع نگهدارنده موتورهای آب خنک

MAHAM ELC

 شرح

     مهام ترکیبی است از پلی فسفاتها و استرهای آمینی اسیدفسفریک و کمپلس سازها که حاوی مواد نگهدارنده جهت حفاظت از فلزات مصرفی در موتور در برابر خوردگی، رسوبگذاری و اکسیده شدن فلزات توسط آبهای مصرفی در رادیاتور توصیه می گردد

مزایا

جلوگیری علمی  و سیستماتیک از جوش آوردن موتور

حذف هزینه های جانبی از جمله سیخ زدن رادیاتورها

کاهش هزینه های قطعات یدکی و افزایش طول عمر موتور

کنترل کاملا مطلوب انواع خوردگی از جمله ناشی از پیل

جلوگیری از زنگ زدگی و ایجاد حبابهای هوا و رسوب در سیستم گردش عبور آب

ایجاد لایه ای مقاوم با پشتیبانی قلیائیت بسیار بالا جهت کنترل مفید سیستم در دراز مدت

موارد استفاده

اختصاصا جهت مصرف در آبهای مصرفی در رایاتور موتورهای آب خنک ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین.

مقدار مصرف

این محصول را بایدبه نسبت 1 لیتر در 30 لیتر آب شهری به رادیاتور اضافه نمود.

Ask a question